+ Stabburet Fredrikstad Orkla Foods - Purac

Stabburet Fredrikstad Orkla Foods

Staburret Fredrikstad Orkla Foods

Stabburet-fabriken i Fredrikstad löste sina nuvarande och framtida fettutsläpp genom att installera en trumsil och en effektiv flotationsanläggning från Purac.

Kundbehov

Länsstyrelsen och kommunen hade en längre tid varit bekymrade över det stora utsläppet av fett och organisk material till kommunens reningsverk. Det befintliga fettfånget hade ett antal år i drift och var inte längre tillräckligt effektivt när både utsläppet av flöde, fett och organisk material ökade i takt med den ökade produktionen.

Puracs lösning

Fabrikens teknik- och driftsmässigt ansvariga åkte till Torslanda och inspekterade såväl den flotationsutrustning som Purac har levererat till tårtproducenten Almondy, som de reningsresultat som kan uppnås med denna typ av anläggning. Baserat på den positiva upplevelsen skrevs inom kort kontrakt. Första gemensamma beslutet i projektet var att behålla det gamla fettfånget i drift medan den nya anläggningen monterades samt att bibehålla möjligheten att utnyttja fettfånget vid tillfälliga driftsstopp.

Resultat

Reningsanläggningen är nu intrimmad och kan med lätthet uppnå de av Kommunen och Länsstyrelsen uppställda utsläppskraven till en minimal kostnad för energi, kemikaliedosering samt kvittblivning av slam. Anläggningen är flexibel och kan hantera en stor variation av inkommande flöden och belastningar, till exempel korv- och skinkproduktion kring juletid då anläggningen kör treskift. Trots det så kräver anläggningen minimal tillsyn och enkelt underhåll. Det är med stolthet fabriken kan uppvisa att de än en gång ligger i framkant, den här gången med en modern och effektiv reningsanläggning som uppfyller de nyare och hårdare villkoren på industriella avlopp i Norge.

Projektdetaljer

Placering och utformning av anläggningen

Slamtanken utformades för att passa in på de arkitektoniska krav som kommunen har på fabrikens utseende och av delvis samma anledning placerades utjämningstanken efter trumsilen under marknivå.

Kreativa lösningar

Den stora utmaningen för Stabburet och Purac var att få plats med all utrustning i befintliga lokaler och tillgängliga utrymmen. Purac har en egen konstruktionsavdelning som löste problematiken genom att dela upp och skräddarsy flotationsanläggningen och sänka ned den genom taket för att passa in i den befintliga byggnaden.

All hantering av avloppsvatten sker i mer eller mindre slutna enheter med punktutsug, vilket förbättrat arbetsmiljön avsevärt för driftspersonalen. En annan positiv del i projektet var att Purac engagerade lokala betong-och elfirmor. De byggnadstekniska utmaningarna som uppstod i de befintliga utrymmena och på de tillgängliga ytorna kunde på så sätt lösas snabbt och effektivt.

Om kunden

Orkla koncernen är ett multiinternationellt företag med många olika verksamheter. Orkla Foods är den del av koncernen som tillverkar livsmedel och ett av dotterbolagen är Stabburet i Norge. Fabriken i Fredrikstad, är Stabburetkoncernens första fabrik och när den startades 1965/66 ansågs den vara världens mest rationella och avancerade livsmedelsfabrik i sitt slag. Fabriken producerar bl. a. all skinktopping till koncernens välkända Grandiosa pizzor. Andra välkända produkter är exempelvis leverpastejen som lanserades redan 1949, men fabriken producerar även korv och hamburgare.