Din partner hela vägen

Från utredning till utförande och service

Vårt erbjudande

En partner med gedigen erfarenhet

Vi på Purac är experter på att designa, utveckla och uppföra anläggningar och processer inom rent vatten, biogas och avlopp. Vi har, genom vår långa erfarenhet och starka kompetens, kunskapen att skräddarsy optimala processlösningar baserade på varje kunds specifika behov och förutsättningar. Från processval och processutformning för att klara uppsatta kundkrav, till anläggningsutformning och hydraulik för att passa platsen där anläggningen ska byggas, samt eventuella befintliga processteg.

Ett helhetserbjudande

Vi kan vara med er hela vägen!

Purac har ledande kompetens inom utredning och design till bygg/installation,  driftsättning och service. Våra kunder värdesätter det helhetsansvar som vi kan erbjuda.

Utredning

Vi har gedigen erfarenhet  att hjälpa kunder i ett tidigt stadium med att ta fram underlag som behövs för att kunna fatta bästa möjliga inriktningsbeslut.

Processdesign

Purac har all erforderlig processkompetens internt och kan därför välja rätt process eller kombination av processer för varje specifikt kundbehov, utsläppskrav eller krav på renvattenkvalitet. Vår procesavdelning består av experter med lång erfarenhet av processdesign inom vattenrening, avloppsrening och biogasproduktion. Våra processingenjörer är med genom projektens alla faser och är ofta de som driftsätter anläggningarna. Processexperterna är alltid i nära kontakt med kunderna för att utbilda driftspersonal och säkerställa stabil drift och nöjda anläggningsägare.

Anläggningsdesign

Purac har en mycket erfaren konstruktionsavdelning som designar stora delar av de anläggningar som vi bygger. Vi konstruerar efter varje specifikt kundkrav och anpassar anläggningen efter de unika förutsättningar som varje projekt har. Därmed blir våra anläggningar kostnadseffektiva, väl fungerande och skräddarsydda för varje enskild kund.

Bygg, installation och driftsättning

När processvalet är klart och anläggningskonstruktionen på plats har Purac sin egen genomförandeorganisation som ser till att anläggningen byggs och driftsätts på bästa sätt. Vår mycket kompetenta och erfarna projektorganisation innefattar bland annat projektledare, inköpare, montageledare, arbetsledare, elektriker, driftsättare, miljösamordnare med flera.

Eftermarknad

Puracs serviceerbjudande inom eftermarknad innebär att ni som kund får ett helhetskoncept där ni sparar såväl tid som pengar i det långa loppet. Med era behov ständigt i fokus skräddarsyr vi lösningar för varje enskild anläggning. Vårt mål är alltid att skapa den mest prisvärda helhetslösningen och att alltid kunna stå bakom det vi har levererat till 100 %. Vi garanterar premium-kvalitet genom hela processen: service, underhåll, reservdelar, processoptimering, om/tillbyggnation, energibesparing och minskat antal oförutsedda stopp. Med oss som eftermarknads- och servicepartner får ni med andra ord en kompetent, pålitlig och varm hand att hålla i även om problemen hopar sig.

Våra marknaderMed Purac får du alltid

Flexibla lösningar baserat på dina behov
Djupgående kompetens och hållbara lösningar
En partner med fokuserat driv och projektledning