Vår hållbarhetsambition

Vår hållbarhetsambition

Vår vision och verksamhet är tydligt förankrat inom hållbarhet.
Vision

Purac ska vara förstahandsvalet när det gäller hållbara lösningar för vattenbehandling och biogas.

Hållbar affärsverksamhet.

Alla typer av anläggningar som vi levererar är viktiga byggstenar för ett hållbart samhälle. Cirkulär ekonomi är vårt naturliga fokus då vi är en del av kretsloppet. Vårt mål är ökad resurseffektivitet och att bidra till långsiktigt hållbara lösningar. Genom att använda rätt teknologier baserat på kundbehov levererar vi lösningar som förbättrar miljön och vattenkvalitén. De biogasanläggningar vi levererar ökar samhällets tillgång på förnybar energi och näringsämnen för jordbruket. Kort sagt så ligger vår affär inom hållbarhet och tekniska lösningar för att uppnå detta.

Solutions for a sustainable society.

Vi är experter på att designa, utveckla och uppföra anläggningar och processer inom rent vatten, biogas och avlopp. Men vår passion är att se till att våra partners, kunder och kollegor arbetar som ett team med ett gemensamt mål: ett renare och mer hållbart samhälle.

Människor, hälsa, säkerhet och miljö.

Hållbarhetsarbetet i Purac styrs bland annat av bolagets ramverk för hållbarhet samt uppförandekoder och andra riktlinjer som: Företagskultur och värdeord, ledarskaps- och personutveckling, ansvarsfull upphandling och säkra arbetsplatser.

Ansvarstagande företag.

Vi arbetar med riskbedömningar, ständig förbättring av rutiner och arbetsprocesser, kundnöjdhetsmätningar samt personalundersökningar.

Vi bidrar till FN:s Globala mål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

På Purac har vi valt att arbeta utifrån sex av dessa mål.
Hälsa och välmående
  • 2  Ingen hunger
  • 3  God hälsa och välbefinnande
  • 6  Rent vatten och sanitet för alla
Smarta anläggningar för hållbara samhällen och industrier
  • 7  Hållbar energi för alla
  • 11  Hållbara städer och samhällen
  • 12  Hållbar konsumtion och produktion