Biogas - En del av det hållbara samhället

Biogas - En del av det hållbara samhället

Att producera biogas är en fantastisk möjlighet att få ut värde ur avfall. Biogasen skapar värde i flera
delar av samhället och spelar en viktig roll i omställningen till en fossilfri värld. Den spelar roll och
förbättrar avfallshantering, kollektivtrafik, transport, lantbruk och lokal energiförsörjning.

Biogas är en inhemsk, lokal energikälla som kan driva bussar, bilar, lastbilar, värma upp byggnader och
producera el. En biogasanläggning producerar även biogödsel som kan bidra till näring och kolkälla för
ekologiskt jordbruk.

Vad kan Purac erbjuda?

Vi erbjuder design och utförande av entreprenad för biogasanläggningar samt behandling av matavfall.
Purac kan både helheten och detaljerna - vi kan leverera en nyckelfärdig anläggning som tar emot olika
sorters substrat och som producerar biogas och näringsrik biogödsel. Vi kan även erbjuda att
modernisera befintliga anläggningsdelar eller utöka kapaciteten.

Vi erbjuder flexibla kontraktsformer utifrån dina behov:

Löpande service

Utförandeentrepenad

Maskinentrepenad

Processentrepenad

Totalentrepenad

Partnering och samverkansentrepenad

Key-equipment leveranser

Ramavtal

Serviceavtal

Driftsavtal

I vår leverans kan allt eller valda delar ingå:

Mottagning av substrat

Hämtning av olika substrat

Smart logistik

Hygienisering

Blandning

Rötning

Efterrötning

Gaslagring

Uppgradering

Värmesystem

Luktreduktion

Purac var en av pionjärerna inom biogasbranschen. Under åren har vi designat och byggt mer än 100
biogasanläggningar i 20 länder med hjälp av alla tänkbara substrat, samt ännu fler rötkammare som
byggts på reningsverk runt om i världen.

Idag har vi omfattande erfarenhet av förbehandling av substrat, rötning, efterbehandling av rötrester och
effektiv utvinning av biogas. Vi är kända för kvaliteten på våra installationer och hög
systemtillgänglighet för att maximera avkastningen på slutprodukterna. Våra ingenjörer och projektledare
har lång erfarenhet av biogasprojekt och gör att du som kund kan känna dig trygg med de lösningar Purac
designar, bygger och driftsätter för en stabil, robust och säker anläggning.

Med Purac får du alltid

Flexibla lösningar baserat på dina behov
Hållbara lösningar, för såväl miljön som din verksamhet
Ett partnerskap med helhets- perpektiv och transparens i fokus


Purac har byggt ny biogasanläggning åt Bergen Kommun i Norge.

I samband med utbyggnaden av fyra stora avloppsreningsverk i Bergen Kommun byggdes en ny biogasanläggning för att behandla ökade slam-mängder och producera biogas. Den nya anläggningen har en kapacitet på 45 300 ton organiskt material per år.The Purac cycle

Precis som i naturen så är allt i vårt moderna samhälle sammankopplat. Om vi misslyckas i en sektor av våra viktiga samhällsfunktioner kan det få stora konsekvenser för de andra. The Purac Cycle är vår helhetssyn på hur vi skapar ett hållbart samhälle. Tillsammans.

Våra teknologier

Flexibla teknologilösningar baserat på dina behov.

Kontaktperson | Biogas

Johanna Norup

Marknadsområdesansvarig Biogas

+46 (0)72 238 76 90
Johanna.norup@purac.se