Vår historia

Vår historia

Purac grundades 1956 i Lund som en direkt följd av uppfinningen av flotation på Östanå pappersbruk. Purac
var ursprungligen en del av Tetra Pak och tillverkade inledningsvis vattenreningsanläggningar för bolagets
kartongtillverkning.

Idag är Purac AB en koncern med verksamhet i framförallt Norden men även UK och Sri Lanka. I koncernen ingår även Purac Lanka samt Bevas. Sedan december 2015 är SDIC & Beijing Drainage Group Fund huvudägare av Purac. Puracs huvudägare är endast involverade på styrelsenivå och inte i den dagliga verksamheten.

Purac från start

Vår hållbarhetsambition

Vår vision och verksamhet är tydligt förankrat inom hållbarhet.

Nyheter

Ta det av våra senaste nyheter i vårt nyhetsarkiv.