Vår historia

Vår historia

Med ursprung i vattnet

Purac grundades 1956 i Lund som en direkt följd av uppfinningen flotation på Östanå pappersbruk. Purac var ursprungligen en del av Tetra Pak och tillverkade inledningsvis vattenreningsanläggningar för bolagets kartongtillverkning.

Idag är Purac AB är ett företag med huvudkontor i Lund. Vi har verksamhet främst i Norden och Sri Lanka, men även projektexport till andra länder.

Purac genom åren