Nyheter

Nyheter

Norskt avloppsreningsverk får ny rejektvattenrening signerad Purac

Purac har vunnit ett projekt på Knarrdalstrands avloppsreningsverk i Porsgrunn kommune i Norge. Projektet handlar om bygga ut reningsverket med en rejektvattenrening – vilket är knepigare än man tror eftersom reningsverket är insprängt i berget och utrymmet är därmed rätt begränsat. Purac vann projektet eftersom vi gjorde det vi är bäst på – utnyttjade vår långa erfarenhet och tänkte utanför den berömda lådan  Vårt anbud innehöll ett process- och ombyggnadsförslag som kunden inte själva hade tänkt på men som blir betydlig mycket smidigare och billigare än den processlösning som föreslogs i underlaget. Knarrdalstrand reningsverk är en återkommande kund till Purac – 1992/93 byggde vi en slamhygieniseringsanläggning åt dem.

09/03/2021

Purac ska byta ut gasledningar och renovera rötkammare på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö

I februari skrev Purac kontrakt med VA SYD för att utföra det viktiga arbetet att byta ut alla gasledningar och upprusta rötkammarna på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Allt arbete ska göras under pågående drift där ett rötkammarpar i taget renoveras för att inte tappa mer kapacitet än nödvändigt. Purac kommer bidra med sin expertis inom att driva projekt under pågående drift och leda och samordna arbetet med flera entreprenader samtidigt. Det är höga krav på material och utförande, till exempel kommer en del av montaget att utföras i duplex-svetsning, som Purac självklart kan bistå med.

22/03/2021

Purac minskar utsläpp

Purac AB har erhållit en order från MM Karton FollaCell AS för behandling av avloppsvatten

28/09/2020

Lindholmens vattenverk i Mariestad ska optimera sedimentationssteget i samverkan med Purac

Purac har vunnit ett partneringprojekt till Lindholmens vattenverk – ett projekt i Mariestads kommun. Vi vann projektet eftersom vi fick ihop ett bra underlag till ett partneringprojekt och en bra projektorganisation. Kunden Mariestad Töreboda Gullspång Verksamhet Teknik har varit och besökt Görväln och ser flotationslösningen för att kunna öka kapaciteten där som en lösning som de tror även ska kunna fungera på Lindholmens vattenverk. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

23/03/2021

Henriksdals reningsverk

Henriksdals reningsverk utvecklas till ett av världens mest moderna. Efter flera års arbete installeras nu de första membranen av Purac som levererats av Suez.

28/09/2020

Purac nyanställer

Som ett led i att stärka upp vår organisation har vi nu glädjen att berätta att vi har fått både nya medarbetare på Purac samt att några av våra nuvarande medarbetare har gått över till nya roller inom företaget.

28/09/2020