Om oss

En hållbar partner

Vision, mission & values

Tillsammans tar vi hand om vår miljö genom hållbara lösningar

Vi är experter på att designa, utveckla och uppföra anläggningar och processer inom rent vatten, biogas och avlopp. Vår passion är att se till att våra partners, kunder och kollegor arbetar som ett team med ett gemensamt mål: ett renare och mer hållbart samhälle.

Vi är en pålitlig partner som hjälper dig att nå dina verksamhetsmål. Med rätt kunskap, djup insikt och stort engagemang får du tillsammans med oss den kvalitet och trygghet som du behöver för att lyckas.
Vi lever detta med våra kunder, partners och kollegor.

Vision

Purac skall vara förstahandsvalet när det gäller hållbara lösningar för vattenbehandling och biogasproduktion.

Mission

Skapa lösningar för ett hållbart samhälle

Värdeord

Kompetens

Vi har unik kompetens inom försäljning, process, design, projektgenomförande och eftermarknad. Vår erfarenhet grundar sig i både stora projekt och mindre leveranser av service. Med 60 års erfarenhet och mer än 5000 genomförda projekt har vi vad som krävs för att leda andra, men även oss själva.

Lösningsorientering

Vi ser möjligheter, inte hinder. Vårt arbetssätt hjälper oss att ta fram kreativa och kostnadseffektiva lösningar som även kan vara avancerade och nytänkande tekniska uppfinningar. Vi utgår alltid från kundens helhetsbehov och uppstår problem så löser vi dem snabbt och smidigt.

Samarbete

Vi vinner tillsammans. Att samarbeta skapar möjligheter och flexibilitet. Våra samarbeten sträcker sig både internt över avdelningar och ut till våra kunder där vi arbetar tillsammans för att hitta den optimala lösningen.Med ursprung från Lund

Purac AB är en koncern med hemmamarknader i Sverige, Norge och Sri Lanka, med kompletterande projektexport över hela världen.

Huvudkontoret och vårt ursprung finns i Lund med regionkontor för den svenska marknaden i Kristianstad, Kalmar, Stockholm och Kungsbacka. Förutom Sverige är vi också representerade i Norge.

Vi har ett lokalkontor på Sri Lanka där vi historiskt sett genomfört många Sida-projekt och byggt flera vattenreningsverk. Idag drivs vår verksamhet på Sri Lanka helt kommersiellt.

Purac AB har även ett systerbolag i Beijing, Kina som är specialiserade på mycket stora anläggningar för biogas.

Vi är professionella, har erfarenhet, är nytänkande och samverkar i en positiv anda för att skapa arbetsglädje, lönsam tillväxt och nytta för kunden.Hållbarhet

Alla typer av anläggningar som vi levererar är viktiga byggstenar för ett hållbart samhälle. Cirkulär ekonomi är vårt naturliga fokus då vi är en del av kretsloppet. Vårt mål är ökad resurseffektivitet och att bidra till långsiktigt hållbara lösningar inom vattenbehandling och biogas.