Integritetspolicy

Integritetspolicy

SEKRETESS OCH INTEGRITET

Sekretess och integritet rörande https://purac.se/

 

Företagsuppgifter:        Purac AB

Org. Nummer:                   556229-3125

Adress:                               Box 1146, 221 05 Lund

E-mail:                                info@purac.se

Telefon:                             046-19 19 00

 

Hemsidan används framför allt som ett verktyg för marknadsförings och som informationskanal mot nya och befintliga kunder.

 

Insamlad information

Bolaget kan komma att samla in/samlar in information om den specifika enheten som används. Exempel på information som kan sparas är maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk. All information lagras väl skyddat antingen på bolagets servrar i Malmö eller hos vår leverantör av webtjänster.
Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på en dator för att förbättra webbplatsen för användaren. Webbsidan använder sig av kakor, vilket även kan inkludera tredjepartskakor.

Du kan själv inaktivera användningen av kakor i din webbläsare. Detta kan dock påverka upplevelsen på hemsidan och också begränsa vilka tjänster som är tillgängliga/fungerar.

Information

Information som samlas in med hjälp av cookies och annan teknik används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Informationen kan också användas för att återkoppla till nya och befintliga kunder, samt för att ge anpassat innehåll till besökaren av webbsidan.

Vid önskan att använda insamlad information i annat syfte än vad som beskrivs ovan frågar vi först efter samtycke.

Data sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilken den samlats in.

 

Rättigheter

Enligt svensk lagstiftning har man rätt att begära en kopia av de personuppgifter som registrerats på dig och skulle uppgifterna vara felaktiga har man rätt att få dessa korrigerade. Om det inte finns andra legala skyldigheter som kräver att data sparas har den registrerade rätt att begära radering av det som lagrats om hen.