Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Henrik Aplander

Försäljnings- och marknadschef

Erik Timander

Regionchef Sälj och projekt

Ulrika Nordeborg

VD

Anita Asklund

HR-chef

Daniel Ling

Teknikchef

Andreas Johannesson

Ekonomichef

Emil Hoolmé

Inköps-och projektchef