Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Linus Wiberg

Chef för Regionverksamhet & After Sales

Ulrika Nordeborg

VD

Anita Asklund

HR-chef

Daniel Ling

Teknikchef

Andreas Johannesson

Ekonomichef

Emil Hoolmé

Inköps-och projektchef