+ Estonian Cell - Purac

Estonian Cell

Massabruksavlopp

AS Estonian Cell är den dominerande massa-fabriken i Estland. Man valde att göra samtidiga investeringar i ny massatork och uppgradering av behandlingen av avloppsvattnet.

Kundbehov

Estonia Cell behövde en energikälla för driften av sin nya massatork och samtidigt förbehandla sitt COD-rika avloppsvatten innan det befintliga avloppsreningsverket.

Puracs lösning

Den anaeroba processen består av en högbelastad, granulär slambädd inkluderande en neutraliseringstank, en anaerob ECSB-reaktor med ett bottendistributionssystem och två stycken trefasseparatorer. Även en förbehandling bestående av grovgaller, finsilar och en flotationsanläggning har installerats.

Resultat

Anläggningen körs idag med utmärkt prestanda såsom en COD-reduktion på mer än 75%, låga driftskostnader, låg slamproduktion och hög biogasproduktion.

Den nya högbelastade anaerobin har en kapacitet på 8 000 m³/dag och en belastning på 100 ton COD/dag. 

• Hydrauliskt flöde 8 000 m³/dag
• COD-belastning 100 ton/dag
•TSS max 4 000 mg/l
• COD-reduktion > 75%
• Biogasproduktionca 30 000 Nm³/dag
• Metanhalt i biogas > 75 % 

Efter det anaeroba steget leds avloppsvattnet vidare till den befintliga aeroba reningsanläggningen innan det släpps ut till Östersjön. Den producerade biogasen ersätter fossil naturgas som den viktigaste energikällan för massatorken. Den producerade biogasen torkas och transporteras i en gasledning till en ångpanna där biogasen delvis kommer att ersätta naturgas som bränsle, vilket ger stora ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Om kunden

Ett av Estlands största utländska investeringsprojekt. Det enda asp-baserade massabruket i Estland. Estlands största biogasproducent. Tillhör Internationella Heinzel Gruppen.