Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping

Bufferttank och hygieniseringstankar för biogasanläggning
 Kundbehov 

Tekniska Verken i Linköping hade på sin biogasanläggning i Åby Kallerstad en bufferttank på 250 m3 sedan mitten på 90-talet. Denna är bedömd som uttjänt då det har uppstått läckor på flera ställen. Det beslutades om upphandling av ny bufferttank på samma plats. Purac ABs avdelning eftermarknad & service vann upphandlingen. 

Under projekteringen upptäckte man att man ville flytta den nya tanken till annan plats eftersom man ville placera två st nya hyggtankar på platsen där den gamla tanken varit placerad då två av de gamla hyggtankarna också är uttjänta. Purac AB fick även detta uppdraget. Kravet var att hygieniseringen skall byggas om helt under drift, vilket ses som den stora utmaningen i projektet. 

Purac’s lösning 

Projektet påbörjades med att riva en gammal tank som ej användess för att sedan gå vidare med betongarbeten för platta att till den nya bufferttanken. Först när den nya tanken var rest och ledningsdragningen gjord kunde den gamla tanken tas ur drift och rivas för att göra plats åt de nya hyggtankarna. 

Hygieniseringsombyggnaden kom även att innefatta renovering och ombyggnad av kemikaliedoseringen. 

Resultat

Nu står Tekniska Verken, med ny buffertank och omgjord hygienisering, rustad för framtiden både vad gällerkapacitetsökning och tryggheten i arbeten gjorda i material som klararavde tuffa miljöerna i anläggningen. 

Om Kunden: https://www.tekniskaverken.se/om-oss/