+ Tekniska verken - Purac

Tekniska verken

Tekniska verken i Linköping

Bufferttank och hygieniseringstankar för biogasanläggning

 Kundbehov 

Tekniska Verken i Linköping hade på sin biogasanläggning i Åby Kallerstad en bufferttank på 250 m³ sedan mitten på 90-talet. Denna bedömdes som uttjänt då det hade uppstått läckor på flera ställen och det beslutades om upphandling av ny bufferttank på samma plats. Puracs avdelning Eftermarknad & Service vann upphandlingen. 

Under projekteringen upptäckte man att man ville flytta den nya tanken till annan plats eftersom man ville placera två nya hyggtankar på platsen där den gamla tanken varit placerad då två av de gamla hyggtankarna också är uttjänta. Purac fick även detta uppdraget. Kravet var att hygieniseringen skulle byggas om helt under drift, vilket ses som den stora utmaningen i projektet. 

Puracs lösning 

Projektet påbörjades med att riva en gammal tank som inte användes för att sedan gå vidare med betongarbeten för en platta till den nya bufferttanken. Först när den nya tanken var rest och ledningsdragningen gjord kunde den gamla tanken tas ur drift och rivas för att göra plats åt de nya hyggtankarna. 

Hygieniseringsombyggnaden kom även att innefatta renovering och ombyggnad av kemikaliedoseringen. 

Resultat

Nu står Tekniska Verken, med ny buffertank och omgjord hygienisering, rustad för framtiden både vad gäller kapacitetsökning och tryggheten i arbeten gjorda i material som klarar av de tuffa miljöerna i anläggningen. 

Om Kunden:

https://www.tekniskaverken.se/om-oss/