Kategori: Uncategorized

Thambuttegama – hårt arbete ger skörd

Purac har vunnit ett nytt kontrakt på Sri Lanka för att leverera ett komplett nytt vattenverk inklusive råvattenintag och distribution av vatten. Puracs del av projektet består av design samt leverans av all processutrustning, rör och instrumentering samt el &

Parasitfritt vatten är säkrat!

Den 15 december i år invigdes nya UV-anläggningen på Ringsjöverket. Den nya anläggningen består av tre UV-aggregat med sammanlagt 468 lysrör monterade. Varje aggregat har en kapacitet att rena 1 200 liter vatten per sekund. UV-ljuset oskadliggör och slår ut mikroorganismer. Anläggningen är

Seminarie: Generationsväxling i din VA-anläggning, 9-10 februari

Välkommen till VARIMs seminarium “Generationsväxling i din VA-anläggning” där du under 2 dagar får möjlighet att träffa några av branschens mest kvalificerade och erfarna aktörer. Du får en inblick i nya tekniker och arbetssätt för att möta framtidens krav. Seminariet är

Bra December för Purac

Under december har Purac vunnit tilldelning av ett flertal projekt, vilka borgar för en fortsatt god utveckling av verksamheten. Bland annat har Purac tilldelats kontrakt för uppförande av en förbehandlingsanläggning för hushållsavfall baserat på Puracs egna EFWA-teknologi till Boden Biogas

Succé på Puracs monterparty

Purac avslutade första dagen på VA-mässan med ett monterparty av rang.   Öl, vin o snittar serverades och Anders Norman underhöll en entusiastisk publik med såväl andras som eget material. Purac tackar alla som kom och gjorde kvällen till en

Purac seminarier på VA-Mässan

Lösningar för säkert dricksvatten Torsdag 2 oktober kl 10.00 ‐ 12.30 Förändrad miljöpåverkan med ökad nederbörd, skyfall och översvämningar innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på rent och säkert dricksvatten. Ökad urlakning av organiskt material och mikroorganismer kan förorena vattentäkter. Skyfall