Purac är världsledande inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall. Vi besitter bred kompetens och erfarenhet med våra egenutvecklade och licensierade teknologier och innovativa lösningar som ger ökad effektivitet och en mer ekonomisk drift. Purac levererar, bygger och driftsätter anläggningar för industriella och kommunala kunder över hela världen.

Purac har hittills driftsatt mer än 4000 entreprenader i över 70 länder. Vi har decennier av dokumenterad erfarenhet och erbjuder nyckelfärdiga anläggningar med funktionsgarantier. Vi designar våra lösningar med hjälp av de senaste IT-verktygen, metoderna och teknikerna.

Få andra företag kan konkurrera med vår lista av framgångsrikt genomförda kontrakt. Vi har kunder med vitt skilda förutsättningar och varje anläggning är unik. Därför är vi stolta över vår förmåga att anpassa anläggningar och arbetsmetoder till lokala, tekniska, juridiska, traditionella och kulturella förhållanden. Purac utvecklar ständigt nya processer för att öka effektiviteten, minska drifts- och underhållskostnader och för att krympa anläggningarnas storlek.