Vunnet Projekt!

Vunnet projekt!

Purac AB har vunnit och signerat kontraktet för process- och maskinentreprenaden vid Enköpings nya avloppsreningsverk, Vappa. Detta är ett viktigt steg framåt mot att bygga ett modernt och hållbart avloppsreningsverk som kommer att gynna kommunen och dess invånare på många sätt.

Vi på Purac AB är stolta över att få möjligheten att samarbeta med Enköpings kommun och bidra till att förbättra dess avloppsinfrastruktur. Vappa kommer att vara en anläggning som tar tillvara på de senaste teknikerna inom avloppsbehandling och möjliggör en mer effektiv och miljövänlig hantering av avloppsvatten.

Vi är fast beslutna att leverera en högkvalitativ och pålitlig process- och maskinentreprenad för Enköpings nya avloppsreningsverk. Vårt erfarna team av ingenjörer och tekniker kommer att arbeta nära kommunen för att säkerställa att projektet genomförs smidigt och enligt planerna. Vi kommer att integrera innovativa lösningar och hållbara metoder för att garantera att Vappa blir en framstående anläggning inom avloppsrening.

Purac AB ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Enköpings kommun och övriga Entreprenörer, där vi med en gemensam strävan ska skapa en renare och mer hållbar miljö för invånarna i staden. Tillsammans kommer vi att bygga ett avloppsreningsverk som är anpassat för framtidens behov och som bidrar till en hälsosam och hållbar vattenmiljö.