Purac ska byta ut gasledningar och renovera rötkammare på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö

Purac ska byta ut gasledningar och renovera rötkammare på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö

I februari skrev Purac kontrakt med VA SYD för att utföra det viktiga arbetet att byta ut alla gasledningar och upprusta rötkammarna på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Allt arbete ska göras under pågående drift där ett rötkammarpar i taget renoveras för att inte tappa mer kapacitet än nödvändigt.

Purac kommer bidra med sin expertis inom att driva projekt under pågående drift och leda och samordna arbetet med flera entreprenader samtidigt. Det är höga krav på material och utförande, till exempel kommer en del av montaget att utföras i duplex-svetsning, som Purac självklart kan bistå med.