Purac bygger ny biogasanläggning i Östersund!

Purac bygger ny biogasanläggning i Östersund!

På Gräfsåsen i Östersund har det under flera år planerats en biogasanläggning för matavfall och andra substrat.

Nu blir den äntligen verklighet och Purac kommer stå för leverans av allt från mottagning av substrat, rötning till producerad rågas.

Åtta kommuner har gått ihop och bildat bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB som ska äga och driva anläggningen. Matavfall från alla dessa kommuner kommer samlas in och biogödseln som produceras kommer återföras till lantbruket i området. Anläggningen kommer leverera ca 36 GWh flytande biogas och vara ett bra bidrag till regionens klimatsmarta energi.

Purac är stolta och glada att få bidra till en hållbar och klimatnyttig anläggning för lokal produktion av energi och näringsämnen i Jämtland-Härjedalen!