Nytt Spännande projekt!

Nytt spännande projekt!

Purac har fått order på ett spännande projekt med återbruk av vatten!

Lösningen, som är den enda i sitt slag i stor skala, går ut på att koppla renat avloppsvattnet från Gryaab (s.k. tekniskt vatten)  till energisystemet. Så här: göteborgarnas avloppsvatten renas, därefter tas värmen från avloppet upp i fjärrvärmenätet (det står för cirka 10% av fjärrvärmen!). Efter att avloppsvattnet värmt bostäder och kontor genom fjärrvärmen kan det nu kylda vattnet ledas till den nya batterifabriken på Hisingen. Där leds det in på industrianläggningen och kyler i tillverkningsprocessen. Men det är inte slut där. För nu har vattnet åter värmts upp inne i fabriken. Så istället för att pumpa ut varmvattnet i havet går det tillbaka in i fjärrvärmesystemet en gång till! Därefter, när det är avkylt leds det renade vattnet ut i havet.