Nynäshamns avloppsreningsverk

Nynäshamns avloppsreningsverk

Nynäshamns avloppsreningsverk byggs ut

Peab och Purac har nöjet att meddela att vi tillsammans fått i uppdrag att bygga ut Nynäshamns avloppsreningsverk med ytterligare en linje för biologisk rening med SBR teknik.

Nynäshamn ARV behandlar för närvarande avloppsvatten som motsvarar belastningen av cirka 19 200 personer men invånarantalet i Nynäshamn förväntas växa snabbt under de kommande åren och det nya miljötillståndet tillåter reningsverket att behandla upp till 35 000 pe (personekvivalenter). Reningsverket behöver därför byggas ut och den nya biologiska linjen kommer, när den är i drift, att medföra en dubblerad reningskapacitet.

Arbetet är redan igång och uppstart av den nya linjen beräknas till februari 2023