Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping får utökad kapacitet!

Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping får utökad kapacitet!

Purac har tecknat kontrakt med Tekniska verken i Linköping AB för en IFAS-process som skall utöka kapaciteten av kvävereduktion samt säkerställa nitrifikationskapaciteten året runt vid Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping. I detta projekt samarbetar vi med Biowater Technology AS som med sin gedigna erfarenhet inom just IFAS-processer står för processdesign. Projektet är i full gång med projekteringen av anläggningen.