Norskt avloppsreningsverk får ny rejektvattenrening signerad Purac

Norskt avloppsreningsverk får ny rejektvattenrening signerad Purac

Purac har vunnit ett projekt på Knarrdalstrands avloppsreningsverk i Porsgrunn kommune i Norge. Projektet handlar om bygga ut reningsverket med en rejektvattenrening – vilket är knepigare än man tror eftersom reningsverket är insprängt i berget och utrymmet är därmed rätt begränsat. Purac vann projektet eftersom vi gjorde det vi är bäst på – utnyttjade vår långa erfarenhet och tänkte utanför den berömda lådan J Vårt anbud innehöll ett process- och ombyggnadsförslag som kunden inte själva hade tänkt på men som blir betydlig mycket smidigare och billigare än den processlösning som föreslogs i underlaget.

Knarrdalstrand reningsverk är en återkommande kund till Purac – 1992/93 byggde vi en slamhygieniseringsanläggning åt dem.