Modernisering av biogasanläggningar på Källby och Klagshamn ARV

Modernisering av biogasanläggningar på Källby och Klagshamn ARV

Purac AB har tilldelats två nya entreprenader på VASYD, «Modernisering av biogasanläggningar på Källby och Klagshamn ARV».

VA SYD jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocess, energi och säkerhet samt utveckling och forskning. På Klagshamn och Källby avloppsreningsverk har stora delar av gasanläggningen överskridit sin tekniska livslängd och är av material som i längden inte tål innehållet i biogasen. Projektet syftar till att modernisera gasanläggningen och anpassa den till dagens krav.

Dessa entreprenader kommer genomföras under pågående drift av Källby och Klagshamn biogasanläggningar, dock med begränsad kapacitet, då man skall stänga av rötkammarna under den tiden Purac AB skall utföra arbeten.

Purac AB fick under året 2021 en likartad modernisering av Sjölunda biogasanläggning. Tilldelning av entreprenaderna på Källby och Klagshamn är ett bevis på att VA SYD är nöjda med jobbet som Purac levererar på Sjölunda och Purac AB får fortsatt förtroende från VA SYD.

Puracs ansvariga Projektledare Johan Anderberg och Senior Säljare Leszek Zadura kommenterar bl.a. följande;

«Vi är mycket väl rustade att genomföra en större modernisering av Källby och Klagshamn biogasanläggningar. Puracs AB organisation kommer använda dom erfarenheterna som vi har byggt upp  från entreprenaden på Sjölunda biogasanläggning. Purac AB kommer använda sig av samma underentreprenörer på Källby och Klagshamn som vi använder på Sjölunda. Purac AB har mycket bra samarbete med dessa underentreprenerer» –  säger Puracs projektedare, Johan Anderberg, som är ansvarig för modernisering av Sjölunda biogasanläggning och som fick projektledareroll för modernisering av Källby och Klagshamn biogasanläggningar.

«Entreprenaderna «Modernisering av Källby och Klagshamn biogasanläggningar»  stärker Puracs AB position i närområdet och bådar gott för framtida uppdrag för Purac AB  i den Södra regionen av Sverige» – säger Puracs AB försäljningsansvarig för dessa entreprenader, Senior Säljare Leszek Zadura.

Kort beskrivning av Puracs uppdragsgivare, VA SYD:

Kommunalförbundet VA SYD bildades första januari 2008. Genom samverkan har VA SYD effektiviserat verksamheten och strävar alltid efter att erbjuda en bra service. VA SYD levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö, samt tar hand om avfallshanteringen i Burlövs och Malmös kommun. På VA SYD  jobbar ca 450 anställda som varje dag betjänar mer än en halv miljon människor. Huvudkontoret ligger på Hjälmaregatan 3 i Malmö.