Mats Helander ny VD på Purac AB

Mats Helander ny VD på Purac AB

Vi är glada att kunna informera att senast den 1 september tillträder Mats Helander som ny VD för Purac AB. I samband med detta lämnar nuvarande VD Ulrika Nordeborg rollen efter 2,5 år. Ett stort förbättringsarbete har genomförts under Ulrika Nordeborgs ledning med många lyckade resultat. Vi behöver nu intensifiera arbetet med att skapa stabil lönsamhet, driva framgångsrika projekt och vara en attraktiv arbetsgivare varför beslut om ny VD har fattats.

Mats Helander kommer närmast från NCC där han arbetar som Projektchef, Vatten- och miljöteknik, inom NCC Sverige AB. Han har 30 års erfarenhet inom vatten- och avloppsbranschen, främst inom projektgenomförande. Under åren1989-2009 arbetade Mats på Purac AB i olika befattningar, varav de sista fyra åren som divisionschef. Mats har även varit VD för Conpura AB, en utrustningsleverantör till vattenindustrin samt Produktionschef vid Malmbergs Water AB under fyra år.

”Jag är stolt och hedrad över möjligheten att få tillträda som VD på Purac AB och att tillsammans med nya och gamla kollegor ta mig an de utmaningar som VA-branschen står inför. Branschen har idag stora investeringsbehov och för att klara detta krävs en bred samverkan mellan olika aktörer på marknaden. I ett skede i vilket processkunnande och teknisk spetskompetens är starkt efterfrågad känner jag mig trygg i att Purac kommer att ha en ledande roll i framtida projekt.

Jag ser fram emot min första arbetsdag!” säger Mats Helander.

Styrelsen vill samtidigt passa på att tacka Ulrika för hennes genomförda insatser, hennes hårda arbete och alltid positiva inställning till organisationen och medarbetarna i företaget.

Ulrika kommer sitta kvar som VD fram tills Mats tillträder tjänsten.