Klimatsmart teknik revolutionerar biogödseln i Sverige

Klimatsmart teknik revolutionerar biogödseln i Sverige

Purac AB och Alviksgården Lantbruks AB har inlett partnerskap för att förädla biogödseln från Alviksgårdens cirkulära jordbruk vilket har resulterat i en revolutionerande högpotent produkt, Alviksgårdens Biogödsel™.

Resultatet är ett nytt organiskt gödsel innehållande mikro och makro näringsämnen samt har jordförbättrande egenskaper ämnat för precisionsgödsling. Den innovativa processen genererar en förädlad pelleterad produkt som både är kostnadseffektiv och klimatsmart. Konventionellt gödsel innehåller cirka 95 % vatten men vårt biogödsel innehåller endast cirka 5 % vatten. Eftersom det unika pelleterade gödningsmedlet har en låg vattenhalt är det också en fördel för lantbrukaren som använder Alviksgårdens Biogödsel™ eftersom det effektiviserar näringstillförseln i jorden med färre gödslingstillfällen som i sin tur minskar markpackningen och resulterar i färre transporter. Vi utnyttjar också biogödselns kaliuminnehåll vilket gör den pelleterade produkten mer komplett, därav elimineras behovet av handelsgödsel och vi uppnår ett miljövänligare jordbruk. Med denna teknik kan Sverige bli självförsörjande på gödningsmedel och därigenom bidra till minskat inköp av handelsgödsel till gagn för oss alla. Marie Grönborg, VD på Purac, är väldigt stolt över att tillsammans med Alviksgården Lantbruks AB kunna erbjuda den här lösningen som kombinerar ekonomisk nytta med klimatnytta.