Purac är en del av ombyggnad och moderniseringen av Henriksdals reningsverk

Purac är en del av ombyggnad och moderniseringen av Henriksdals reningsverk

Purac är en del av ombyggnad och moderniseringen av Henriksdals reningsverk

Efter flera års arbete installeras nu de första membranen av Purac som levererats av Suez. Membranen ska rena avloppsvattnet från skadliga ämnen innan vattnet släpps ut i Östersjön. Arbetet fortsätter sedan under kommande år med att bygga om fler av reningsverkets bassänger med den nya membrantekniken.