Purac bygger ut Härnösand Energi & Miljös biogasanläggning

Purac bygger ut Härnösand Energi & Miljös biogasanläggning

Purac bygger ut Härnösand Energi & Miljös biogasanläggning

Purac AB har fått i uppdrag av Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB att bygga ut biogasanläggningen i Härnösand för att möjliggöra en kapacitetsökning med 15000 ton matavfall per år. Redan idag håller Purac på att färdigställa ett förbehandlingsprojekt av inkommande substrat på anläggningen. Tack för förnyat förtroende! Purac ser fram emot att tillsammans med HEMAB möjliggöra och vara del av den biogasexpansionen som äger rum i regionen och leverera en anläggning som möter dagens och framtidens behov. Expansionen ska vara klar i december 2022.