Vunnit projekt: Frevar KF

Vunnit projekt: Frevar KF

Vunnit projekt: Frevar KF

Det er med stor glede og ydmykhet Purac AB kan informere om at Frevar KF (Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak) den 22. november tildelte Purac AB kontrakt på nytt behandlingsanlegg for rejektvann. Dette blir en av flere leveranser med Puracs egen Anammox teknologi, også kalt DeAmmon® prosessen. Dette er en bekreftelse på at Purac har en ledende stilling i det Skandinaviske markedet når det gjelder biologisk behandling av rejektvann.

DeAmmon® prosessen skal redusere nitrogennivået i rejektvannet.

Vi er veldig glade for å samarbeide med Purac AB for vårt nye Anammox prosjekt og har stor tro på prosessdesignet fra Purac AB. Vi er også imponert over Puracs ekspertise og teknologier for behandling av rejektvann“, sier Frevars Torbjørn Bakke Henriksen, Avdelingsingeniør vann og avløp.

Å ha blitt valgt ut av en så stor aktør i Norge som Frevar til å installere et helt nytt behandlingsanlegg for rejektvann er veldig hyggelig og spennende for Purac AB. Vi ser frem til å bruke vår ekspertise og lange erfaring med å designe og installere bærekraftige løsninger for våre kunder. Tidsplanen for prosjektet er start på nyåret, med overlevering juni 2023. Vi har også stor tro på flere fremtidige leveranser av DeAmmon® prosessen i Norge” sier Wojtech Sargalski, landssjef for Norge i Purac AB.

FREVAR KF (https://frevar.no/) eier, driver, vedlikeholder og utvikler Fredrikstad kommunes anlegg innen avfallshåndtering inkludert energigjenvinning, rensing av avløpsvann, produksjon av drikkevann og produksjon av biogass. Produksjonen av biogass er en viktig aktivitet for FREVAR, men gir i dag en utfordring på avløpsrensingen ved at vannfasen fra avvanning av utråtnet slam, det såkalte rejektvannet føres urenset tilbake til innløpet på avløpsrenseanlegget. For å forbedre miljøprestasjonene og redusere overforbruk av fellingskjemikalier ønsker FREVAR å etablere et biologisk rensetrinn for rejektvannet basert på Anammox teknologi.