Återbruk av avloppsvatten på Steglinge gård – ett steg mot en cirkulär ekonomi

Återbruk av avloppsvatten på Steglinge gård – ett steg mot en cirkulär ekonomi

Purac har fått förtroendet att leverera en MBR (Membran BioReaktor) anläggning för återbruk av avloppsvatten till Steglinge Gård i Höganäs kommun.

Steglinge Gård AB är ett lantbruk i Nordvästra Skåne med mycket bra odlingsförhållanden. De odlar själva samt har svenska samarbetspartner som odlar åt dem. De har även ett modernt packeri och levererar ett stort sortiment av frukt och grönt till flera olika grossister.

På Steglinge Gård tvättas, skalas och paketeras stora mängder rotfrukter vilket resulterar i ett avloppsvatten med högt stärkelseinnehåll samt en del jord och sand. Idag släpps det till det kommunala reningsverket.

I samarbete med Steglinge gård har Purac utarbetat en lösning där avloppsvattnet istället renas och återanvänds i den egna processen – målet är att 2/3 av avloppsvattnet ska kunna återanvändas och den resterande tredjedelen ska användas för bevattning.

Resultatet blir att Steglinge gård minskar sin vattenförbrukning med 2/3 samt att Höganäs reningsverk blir av med en belastning motsvarande 10 000 PE.

Projektet startar nu i januari 2022 och anläggningen kommer att driftsättas i slutet av året.