Lackarebäcks Vattenverk

Lackarebäcks Vattenverk

Vattenburen smitta är ett av de största hoten mot vårt dricksvatten. För att kunna garantera Göteborgarna ett hälsosamt vatten nu och i framtiden satsar Göteborgs stad kretslopp och vatten flera hundra miljoner kronor på en ultrafilteranläggning. Samtidigt sker en kapacitetsutbyggnad av vattenverket i Lackarebäck.

Göteborgarna får sitt vatten från Göta Älv som står i förbindelse med Vänern och rinner ut i Västerhavet. Uppströms älven finns större avrinningsområden från bl a åker- och betesmarker. Investeringen är en del i satsningen på ett säkert och gott dricksvatten.