Archives

Idre Avloppsrening

Idre Avloppsrening

Idre Avloppsreningsverk Älvdalens kommun genomförde med hjälp av Purac AB under åren 2010-12 en projektering och utbyggnad av avloppsreningsverket i Idre för att tillgodose en planerad expansion av Idres turistanläggningar. Upp mot 10 000 nya bäddar är planerade på turistanläggningarna på Idre Fjäll och Himmelsfjäll. Den stora utmaningen i projektet var att dimensionera och expandera ... Read More