Archives

Agroetanol anaerob behandling

Agroetanol anaerob behandling

Anaerobisk behandling av avloppsvatten från bioetanolproduktion Agroetanol AB är den största producenten i Nordeuropa för spannmålsbaserad etanol som används för inblandning i bensin. Företaget har sin produktionsanläggning i Norrköping. Sedan utbyggnaden 2008 kan Agroetanol årligen leverera 150 000 m³ etanol och 130 000 ton djurprotein, så kallat DDGS (Distiller’s dried grains with solubles). Det svenska ... Read More