Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge

Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge

Utbyggnad av Nye Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge
Kundbehov

Mjøsanlegget AS hade ett behov av att utöka kapaciteten för mottagning av organiskt avfall och biogasproduktion.

Purac’s lösning

En ny biogasanläggning byggdes inkl ny förbehandlingsanläggning (Purac EFWA™), termisk hydrolys process (THP) och rötningsprocess. Som totalentreprenör ansvarade Purac AB för processdesign, leverans av maskinutrustning, el- och automation, montage, uppstart samt för processgarantier.

Resultat

Anläggningen kan ta emot och behandla matavfall med en kapacitet på 43 500 ton per år och skall producera 15 000 Nm3 biogas per dag, och biogödsel som certifieras för högsta miljökrav.

Under de senaste 10 åren har Purac AB blivit en av de största aktörerna inom design och uppförande av anläggningar för biogasproduktion i Norden.

Projektdetaljer
Mer än fördubblad kapacitet

Mjøsanlegget AS har lång erfarenhet av biogasproduktion då den befintliga biogasanläggningen togs i drift år 2001. Utbyggnaden av anläggningen ledde till mer än fördubblad kapacitet, från 14 000 till 30 000 ton organiskt avfall/år.

Inkommande avfall till biogasanläggningen består av källsorterat hushållsavfall, avfall från livsmedelsindustrier samt restpartier från livsmedelsbutiker och stora köpcentrum som passerat ”bäst före datum”. Även flytande organiskt avfall, t ex fettslam från reningsverk, tas emot i två mottagningstankar.

Puracs åtagande omfattade processdesign, leverans av maskinutrustning, el- och automation, montage, uppstart samt processgarantier. Purac AB, med säte i Lund, levererar traditionellt processlösningar och nyckelfärdiga anläggningar för vatten- och avloppsvattenrening.

Process

Processdelsystem som innefattades av utbyggnaden var: mottagning och förbehandling med Purac EFWA™ och unik glaslinje, termisk hydrolys process (THP) och rötning.

Purac EFWA™ Resultat

Processlösningen inkluderade de senaste teknologierna inom förbehandling av olika typer av organiska avfallsfraktioner och består av specialdesignade mottagningsfickor och separatorer för att separera den organiska delen av avfallet från plast, papper, kartong, metall och andra oönskade föroreningar (rejekt).

Termisk hydrolys process – THP

Från förbehandlingssteget transporteras substratet vidare till en THP processtermisk hydrolys, där substratet behandlas i reaktorer med hög temperatur under högt tryck.

Slutresultat

Anläggningen kan producera 15 000 Nm3 biogas per dag, som sedan uppgraderas till CBG Compressed Biogas, för användning som fordonsbränsle. Dessutom kommer pastöriserat biogödsel certifierat för högsta miljökrav produceras. Biogödseln används i närområdet för att ersätta konstgödsel och på detta sätt mins-ka förbrukningen av både kväve och fosfor, där fosfor är en begränsad naturresurs.

Om kunden

Mjøsanlegget tar emot och behandlar avfall från hushåll och industrier i Mjøsregionen. Anläggningen ägs av avfallsbolagen Hias IKS i Hamar, GLT-Avfall IKS i Gjøvik och GLØR IKS i Lillehammer.