Membranfiltrering på Mølleåverket i Köpenhamn, Danmark

Membranfiltrering på Mølleåverket i Köpenhamn, Danmark

Genom att installera membran-teknik och återställa den naturliga vattenmiljön har Mølleåverket i norra Köpenhamn ambitionen att bli Europas bästa avloppsreningsverk.

Kundbehov

Ekosystemet i sjöar uppströms Mølleåverket avloppsreningsverk (125 000 PE) i Lundtofte Danmark, har förbättrats signifikant som ett resultat av att dagvatten som vanligtvis skickats till sjöar, nu behandlas av avloppsreningsverket och släpps sedan ut direkt i Öresund. Den danska miljömyndigheten började projektet 2008 för att återställa naturliga våtmarkshabitat i sjösystemet. Detta krävde att en del av Mølleåverkets utloppsvatten skulle släppas tillbaka till sjösystemet. Som ett resultat av detta behövde kvalitén på utgående avloppsvatten från Mølleåverket förbättras avsevärt, speciellt med hänsyn till nya EU-regler. Tillgängligt utrymme vid verket var mycket begränsat och därför krävdes en lösning på minimal yta.

Purac’s lösning

Purac AB installerade en membranbioreaktor (MBR), som möter de höga kvalitetskraven på utgående avloppsvatten.

Jämfört med konventionella reningsmetoder kräver MBR en relativt liten yta, vilket gjorde den möjlig att placera den inom det tillgängliga och begränsade området på Mølleåverket.

Den MBR-teknik som valdes var ZeeWeed från GE Process & Water Technologies.

Reningsprocessen består av ihåliga ultrafiltermembran, typ ZeeWeed 500, nedsänkta i en reaktionstank. I princip ersätter membranen både slutsedimentering och sandfilter i ett konventionellt aktivt slamsystem. MBR-processen består av 4 parallella reaktionstankar, vardera innehållande 6 st membrankassetter och har en total kapacitet på 50-200 l/s.

Till ett av de konventionella bioreningsstegen adderades även en ny denitrifikationsprocess.

Resultat

Permeatkvalitén är garanterad till:
• TSS < 1 mg/l
• Turbiditet < 1 NTU
• E-coli < 100 cfu/100 ml
• Coliforma bakterier < 500 cfu/100 ml
• Fekal coliforma bakterier < 10 cfu/100 ml

Utöver detta resulterar reningen också i mycket bättre fosforoch kväverening än konventionella teknologier. En befintlig biologisk linje togs ur drift och uppgraderades för att inkludera den nya MBR-processen. Valet av denna process såg till att det befintliga verket höll sitt utsläppsmål under installation och uppstart.

Projektdetaljer
Process

Med MBR (Membranbioreaktor) teknologi bryter mikroorganismer ner organiska föroreningar i vattnet som sedan mekaniskt filtreras genom membranen. Metoden behöver inte någon slutlig sedimentering, alltså behöver verket mindre yta. Kvalitén på det renade vattnet kommer dessutom vara betydligt bättre än med konventionell teknik. I första hand används tekniken i länder där vattenresurser är mer begränsade.

I detta projekt samarbetade Purac med GE Water, en ledande tillverkare av UF-membran för avloppsvattenrening. Mølleåverket avloppsreningsverk hanterar avloppsvatten från ungefär 125 000 hushåll och när det är färdigställt kommer behandlat vatten i badvattenkvalité släppas ut direkt i Öresund.

Långsiktigt är intentionen att pumpa vatten till Kalvemosen, som är det första steget i ett stort system av sjöar och åar i Själland. Kalvemosen är en del av Mølleåsystemet, som är ett av elva riktade prioriteringsområden inom vatten och naturområde för den danska staten. Projektet om att återställa miljön där ombyggnaden som Mølleåverket är en del av, har attraherat stort internationellt intresse. ”Vi har fått besök av delegationer från Kina, Frankrike och till och med Seychellerna i Indiska Oceanen”, säger Per Plannthin, chef för Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S som är det kommunala bolaget som håller i avloppsvatteninsamling och rening från fyra grannkommuner i området.

”Vi har fått besök av delegationer från Kina, Frankrike och till och med Seychellerna i Indiska Oceanen” Per Plannthin, Director of Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S

Om kunden 

Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S är det kommunala bolag som håller i avloppsvatteninsamling och rening från fyra grannkommuner i området.