Chongqing

Chongqing

Biogas av restaurangavfall
Kundbehov

Chongqing är Kinas största och mest snabbväxande städer. En ökande befolkning leder till ökade avfallsmängder. För att möta det växande behovet av avfallsbehandling lät Chongqing Environment & Sanitation Group Co., LTD bygga en biogasanläggning för restaurangavfall, Luoqi biogasanläggning.

Purac’s lösning

Purac applicerade rötning med termofil hydrolys process. Den värdefulla energin i biogasen återanvända som el eller biobränsle. Purac Environmental Systems Co., Ltd är totalentreprenör och ansvarar för maskin- och procesentreprenaden för anläggningen, inklusive driftsättning.

Resultat

Chongqings biogasanläggning för behandling av restaurangavfall är idag störst i världen med en kapacitet på 1000 ton/dygn. Anläggningen har fått omnämnande som BAT – Best Available Technology av den kinesiska staten.

Projektdetaljer

Biogasanläggningen tar förutom organiskt avfall från restauranger också emot mindre mängder slam från närliggande reningsverk, och en del hushållsavfall. Beroende på typ av substrat förbehandlas avfallet i olika grad innan det transporteras vidare till någon av de fem rötkamrarna på anläggningen. Därefter sker vidare behandling av det rötade avfallet, och den producerade biogasen uppgraderas antingen till biobränsle eller till el. Restaurangavfallet i Chongqing innehåller mycket olja (runt 3,5 %). Därför introducerade Purac en process för extraktion och återanvändning av olja från organiskt restaurangavfall. Oljan används sedan direkt vid tillverkning av biodiesel. Oljeextraktionshalten är omkring 75 %.

Slutresultat

Totalt separeras 12 ton restaurangavfall/ dag med en oljehalt på ca 97 %. Att extrahera oljan ur avfallet skapade positiva följder för efterföljande behandlingssteg på anläggningen, men också positiva ekonomiska fördelar för kunden.

Om kunden

Chongqing Environment & Sanitation Group Co., LTD Chong Qing har 31 miljoner invånare.