Lindum Slambehandlingsanläggning

Purac har levererat en slambehandlingsanläggning med ingående rötkammare åt Lindum Resurs og Gjenvinning i Drammen. Anläggningen tar emot avvattnat och flytande slam från reningsverk i Drammen samt från kommuner i området runtomkring. Andra organiska substrat såsom storköksavfall, frityrolja, fett och glykol tas också emot på anläggningen. Behandlingskapaciteten ligger på 25 000 ton våtslam/år, med en TS-halt på mellan 25-28 %.

Tekniska data

Kontraktsvärde: 7 milj. euro

Utförande: 2011-2012

Entreprenadform: Totalentreprenad

TEKNOLOGIER

VILL DU VETA MER?

REFERENSER