Puracs ANAMET-teknik i biogasanläggning i Kina

I juni 2009 signerade Purac kontrakt för uppförandet av en biogasanläggning på ön Hainan i södra Kina. Anläggningen tar emot blandat organiskt substrat såsom gödsel, bananblast och kommunalt organiskt avfall. Den totala kapaciteten är 500 ton/dag.

Som en del av processen ingår Puracs ANAMET-teknik med anaerobisk nedbrytning av organiskt material. Biogasen som produceras uppgraderas sedan till fordonsbränsle med en total produktion på cirka 20 000 m3/dag. Detta motsvarar bränslebehovet för 250 bussar och 1000 taxibilar om dagen. Rötresten avvattnas och används sedan till gödsling i närliggande områden runt Haikou City.

Teknisk data

Kapacitet substrat: 500 ton/dygn

Kapacitet slam: 100 ton/dygn

Produktion biogas: 34 000 m3/dygn

TEKNOLOGIER

VILL DU VETA MER?

REFERENSER