Eastern Treatment Plant med GEWE® Lamellsedimenteringssystem

Eastern Treatment Plant i Carrum, Melbourne, Australien renoverade sitt verk för 418 miljoner dollar år 2012. En del av den uppgraderingen innehöll ett system för att behandla backspolningsvatten på 1400 m³/h från de biologiska mediafilterna. Eastern Tertiary Alliance (ETA) valde GEWE® Lamellsedimenteringssystem från Purac för denna uppgift.

Puracs GEWE® Lamellsystem driftsattes framgångsrikt i augusti 2012 där ett förtjockat överskottsslam (3 %), ett partikelupptag på >90 % och en turbiditet på utgående vatten <10 NTU (20 mg/l) uppnåddes. GEWE® Lamellsystem vid Eastern Treatment Plant separerar och förtjockar backspolningsvattnet från de biologiska mediafilterna (BMFs).
Backspolningsvatten från filterna samlas i en tank varifrån det kontinuerligt pumpas till slamförtjockarna. Inkommande flöde förbehandlas med ACH och polymer. Det förbehandlade vattnet flockuleras sedan i en två-stegsprocess med en minsta uppehållstid på 15 minuter. Det flockulerade vattnet fördelas sedan jämnt till GEWE® Lamellsystemet genom öppningar i sidokanalerna och det renade avloppsvattnet tas ut jämnt fördelat via V-skibord mellan varje lamellplatta.
Den jämna fördelningen och det jämna uttaget är den unika processdesignen med Puracs GEWE® Lamellsystem. De förbehandlade flockarna sedimenterar på lamellplattorna och glider ner till förtjockningszonen för att förtjockas av en roterande slamskrapa på botten av bassängen. Slammet skickas sedan satsvis periodvis till de befintliga rötkammarna. Ett huvudkrav är att det förtjockade överskottsslammet ska få en TS-halt över 3 % för att inte påverka rötkammarnas prestanda. Klarfasen från slamförtjockarsystemet kommer brädda över före inloppet till ATTP (Advanced Tertiary Treatment) via Forebay bräddningskanal. Funktionskraven för slamförtjockarsystemet inkluderar:

• TS-halt > 3 % på det förtjockade slammet
• Partikelreducering > 90 %
• SS-halt < 56 mg/l i vattnet efter behandling
• Polymeranvändning < 2 kg polymer/ton TS i slammet

Projektet implementerades av Eastern Tertiary Alliance, som innefattar Black & Veatch Australia Pty Ltd (B&V), Kellogg Brown & Root Pty Ltd (KBR), Melbourne Water Corporation (MWC), Baulderstone Pty Ltd och United Group Ltd (UGL), som designar och konstruerar Eastern Treatment Plant (ETP) Advanced Tertiary Treatment Plant (ATTP).

ETA valde Puracs GEWE® Lamellsedimenteringssystem som slamförtjockarsystem.

Teknisk data

Driftsatt: 2012

Partikelreducering: 90 %

TS-halt, utgående: 3 %

TEKNOLOGIER

Sketch of piping design mixed with industrial equipment photo

VILL DU VETA MER?

REFERENSER