Vår vision

Purac bör vara förstahandsvalet när det gäller hållbara lösningar för vattenbehandling och biogasproduktion.

Vi skapar förtroende genom att vi kan och vill förstå kundens verkliga behov – vi håller vad vi lovar!

Våra värdeord