Om oss

Vi på Purac utför arbeten som förbättrar dricksvattenkvaliteten för konsumenten och processvattenkvaliten för industrin. Vi förbättrar även reningsprocessen i reningsverk och minskar därför belastningen på våra hav och vattendrag.

De biogasproduktionsanläggningar som vi levererar bidrar till en ökad produktion av miljövänlig och förnyelsebar energi – samtidigt som vårt avfall omvandlas till en resurs. Vi tar vårt ansvar för miljön – vi strävar alltid efter att minska energibehovet och användning av jordens resurser. Vi använder så långt som möjligt miljövänliga material och produkter, och värnar om detta från början till slut.

 

Vår vision

Vi levererar morgondagens optimala lösningar för rent vatten och biogas redan idag!

Där vi med morgondagen menar att vi ligger steget före och utformar anläggningar och lösningar som uppfyller kommande kravställningar redan idag. Optimala lösningar syftar till att vi med vår kunskap och erfarenhet tillgodoser kunders verkliga behov på ett sätt som tar hänsyn till helheten – teknik, ekonomi, kvalitet och hållbarhet. Vi skapar förtroende genom att vi kan och vill förstå kundens verkliga behov – vi håller vad vi lovar!

Våra kärnvärden

Vi är professionella, har erfarenhet, är nytänkande och samverkar i en positiv anda för att skapa arbetsglädje, lönsam tillväxt och nytta för kunden.

Våra värdeord

Engagemang

Vi är engagerade människor som är en del av varandras arbetsmiljö. Därför strävar vi efter att skapa goda förutsättningar för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Tack vare engagemanget från våra medarbetare kan vi lösa de utmaningar vi möter.

Förtroende

Vi tycker om det vi gör och fullföljer påbörjat arbete, samt återkopplar längs vägen. Om något inte blir som vi tänkt oss, tar vi konsekvenserna, löser problemet och tar lärdom. Vi ger våra medarbetare stort förtroende eftersom vi tror på varje medarbetares eget ansvar.

Glädje

Vi känner en glädje för att kunna bidra till en positiv, hållbar utveckling. Vår glädje innebär också att få vara stolt över sitt arbete, för att det vi gör faktiskt betyder något för framtiden – bättre livskvalitet och en bättre miljö för våra barn och kommande generationer. Vi arbetar i en prestigelös miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra. Och gärna skrattar tillsammans.

Organisation

Purac AB
Purac AB är moderbolaget med huvudkontor i Lund. Därifrån erbjuds alla typer av entreprenader inom vatten- och avloppsrening, samt biogas till kunder i Sverige och internationellt. Purac AB har också kontor i Kalmar, Kungsbacka och Kristianstad varifrån det i huvudsak erbjuds maskinentreprenader, ramavtal och service till den svenska marknaden. Lokalen i Kristianstad är också en serviceverkstad där prefabriceringsarbeten med fördel utförs. Servicekonceptet säkrar driftsäkerhet och driftekonomi och bygger på närheten till kunderna, en ofta mångårig lokal erfarenhet och omfattande kännedom om de aktuella anläggningarna. Många av dem har vi själv varit med och byggt, på andra är vi nästan lika hemtama som de egna medarbetarna. Som en del av Purac kan vi därtill erbjuda de mervärden som utbyte av erfarenhet mellan olika anläggningar innebär.

Purac Enviromental System Co,. Ltd
Purac Enviromental System Co,. Ltd har varit verksamt sedan 1993. Det har ett 40-tal medarbetare och är lokaliserat i Beijing. Här arbetar vi med kommunala projekt inom främst avloppsvattenrening, slambehandling och biogas samt med industriprojekt inom främst papper/massa och livsmedelsindustri. Purac har levererat ett flertal biogasprojekt, såsom Chongqing vars anläggning har kapacitet för behandling av 1000 m3 restaurangavfall per dag.

Purac Lanka (Pvt) Ltd.
Purac har ett lokalt bolag på Sri Lanka med kontor i Colombo, Purac Lanka (Pvt) Ltd. Härifrån bedrivs process och maskinentreprenader på den Lankesiska marknaden. Purac har varit aktiva sedan 2003, och har sedan sess drivit ett antal projekt inom både vatten och avloppsrening och har stor erfarenhet av både effektiva tekniska lösningar samt projektgenomförande i denna region. Som exempel kan nämnas Jaela WWTP, Ratmalana WWTP samt Kaluganga WTP.

Bekkelaget vann AS, BEVAS
BEVAS grundades 2001 är placerat i Olso, Norge. Företagets primära ansvar är att driva Bekkelaget avloppsreningssanläggning. BEVAS har avtal med Oslo kommun om driften av Bekkelaget avloppsreningverk som Purac byggde 1998-2001. Det huvudsakliga målet är att se till att avloppsvatten från cirka 320 000 personer hanteras på ett sådant sätt att Oslofjorden kan användas för rekreation och att myndighetskrav uppfylls, och att detta sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Historia

Purac grundades 1956 i Lund som en direkt följd av uppfinningen av flotation på Östanå pappersbruk. Purac var ursprungligen en del av Tetra Pak och tillverkade inledningsvis vattenreningsanläggningar för bolagets kartongtillverkning.

År 1993 köptes Purac av brittiska Anglian Water Group, som sedan efter 10 års ägarskap sålde Purac vidare till det svenska riskkapitalbolaget Accent Equity Partners, som var huvudägare i Läckeby Water.

KFI Kapital var, genom holdingbolaget Läckeby Water Group, Puracs huvudägare åren 2008-2015. Under KFI Kapitals ägarskap vidareutvecklades Purac och är nu ett ledande entreprenadbolag inom vatten- och avloppsrening samt biogasproduktion i Skandinavien och Kina.

Sedan december 2015 är SDIC & Beijing Drainage Investment Fund ägare av Purac. SDIC & Beijing Drainage Investment Fund är en fond som ägs av Beijing Drainage Group, BDG. BDG är ett statligt kinesiskt företag som bland annat äger och driver huvuddelen av alla avloppsreningsanläggningar i centrala Beijing.

TEKNOLOGIER

Sketch of piping design mixed with industrial equipment photo

VILL DU VETA MER?

REFERENSER