Purac nyanställer

Purac nyanställer

Som ett led i att stärka upp vår organisation har vi nu glädjen att berätta att vi har fått både nya
medarbetare på Purac samt att några av våra nuvarande medarbetare har gått över till nya roller
inom företaget.

Vi har nu marknadsområdesansvariga för Vatten, Avlopp och Biogas. Paul Molin och Karin Öhgren
Gredegård är nyanställda på företaget och Johanna Norup har efter sin mammaledighet tagit över
ansvaret för Biogas.
I Region Stockholm har vi expanderat ytterligare och rekryterat Håkan Axlund som ny regionchef. I
Region Väst har vi Erik Tebelius som ny regionchef. I Region Övriga Sverige är Joakim Andersson ny
regionchef och i Region Syd har Linus Wiberg fått en ny roll som Biträdande regionchef.