Henriksdals reningsverk utvecklas till ett av världens mest moderna.

Henriksdals reningsverk utvecklas till ett av världens mest moderna.

Efter flera års arbete installeras nu de första membranen av Purac som levererats av Suez. Membranen ska rena avloppsvattnet från skadliga ämnen innan vattnet släpps ut i Östersjön. Arbetet fortsätter sedan under kommande år med att bygga om fler av reningsverkets bassänger med den nya membrantekniken.