Linda Kanders

Namn: Linda Kanders

Yrke: Processingenjör och doktorand

Antal år på Purac: 13


Vad gör du på jobbet: Just ju är jag industridoktorand och tittar närmare på en av våra tekniker för kväverening, DeAmmon. Deammonifikation används framförallt för rening av rejektvatten från biogasanläggningar.

Trivs du på Purac? Möjligheten till olika arbetsuppgifter, olika arbetsgrupper och olika kunder gör att man ständigt utvecklas och det trivs jag med.

Varför Purac? Som ingenjör vill man utföra saker och min slutprodukt är ett reningsverk som renar avloppsvatten. Kan det bli bättre?

 

 

 

Vad betyder Puracs värdeord för dig? (Engagemang, Förtroende, Glädje) Utan engagemang skulle inga av våra anläggningar kunna projekteras och byggas. Kunden ger oss ett förtroende att genomföra deras projekt och förvaltar vi det rätt så ger det både glädje till oss och dem. Och delad glädje är dubbel glädje.

Vad gör du när du inte är på Purac? Orienterar med familjen och pysslar i trädgården

Möt en anställd