Aftersales - Skräddarsytt för varje kund

Aftersales - Skräddarsytt för varje kund

Vårt aftersaleserbjudande innebär att du som kund får ett helhetskoncept där du sparar såväl
tid som pengar i det långa loppet. Med dina behov ständigt i fokus skräddarsyr vi lösningar för
varje enskild anläggning.

Vårt mål är alltid att skapa den mest prisvärda helhetslösningen och att alltid kunna stå bakom det vi har
levererat till 100 %. Vi garanterar premiumkvalitet genom hela processen – service, underhåll, reservdelar,
processoptimering, om/tillbyggnation, energibesparing och minskat antal oförutsedda stopp. Med oss som
eftermarknads- och servicepartner får du med andra ord en kompetent, pålitlig och varm hand att hålla i
även om problemen hopar sig.

Vårt aftersaleerbjudande inkluderar:

Reservdelar

Försäljning, Optimering, Utbyte

Service

Maskinutrustning, Ombyggnation, Avhjälpande underhåll, Support vid garantiärenden

Montage

Rörmontage, Maskinmontage, Armaturmontage

Serviceavtal

Förebyggande underhåll, Slitdelar, Reservdelar, Avhjälpande underhåll

Utbildning

Drift, Skötsel, Anläggningsprocess

Med Purac får du alltid

Flexibla lösningar baserat på dina behov
Hållbara lösningar, för såväl miljön som din verksamhet
Ett partnerskap med helhets- perpektiv och transparens i fokus


Tekniska verken i Linköping

Ny buffert tank samt ersättning av uttjänta hygieniseringstankar.The Purac cycle

Precis som i naturen så är allt i vårt moderna samhälle sammankopplat. Om vi misslyckas i en sektor av våra viktiga samhällsfunktioner, kan det få stora konsekvenser för de andra. The Purac Cycle är vår helhetssyn på hur vi skapar ett hållbart samhälle. Tillsammans.

Våra teknologier

Flexibla teknologilösningar baserat på dina behov.

Kontaktperson | Aftersales

Hans Jansson

Eftermarknadschef

+46 (0)72 719 38 00
hans.jansson@purac.se