Archive For: Pågående

SÅAB – Lakvatten och ytvattenbehandling på Brista avfallsanläggning

SÅAB – Lakvatten och ytvattenbehandling på Brista avfallsanläggning

  BAKGRUND SÅAB  på Brista avfallsanläggning ska komplettera befintlig anläggning genom att låta uppföra en ny vattenreningsanläggning för behandling av lakvatten respektive vatten från behandlingsytor. Syftet med behandlingen är att med god marginal uppfylla de emissionsvillkor som kommer att gälla för verksamheten. SÅAB arbetar med de svenska nationella miljömålen och de globala målen för hållbar ... Read More