Archive For: Sri Lanka

Ratmalana, Sri Lanka

Ratmalana, Sri Lanka

Ratmalana Waste Water Treatment Plant was commissioned in February 2014, as the second high-tech activated sludge plant in Sri Lanka. With a process designed for removal of BOD, nitrogen and phosphorous, the plant receives industrial and municipal wastewater from Ratmalana Moratuwa area, 15 km south of Colombo. The implementation of Ratmalana WWTP is part of ... Read More
 
Kalu Ganga, Sri Lanka

Kalu Ganga, Sri Lanka

Major expansion of water supply to service the southern areas of Greater Colombo; construction of 126 000 m3/d run-of-the-river intake on the Kalu Ganga, low-level intake pump station with a capacity of 2,628 m3/h, 2 km of 1,000 mm diameter raw water main pipeline, 60 000 m3/d water treatment plant and clear water-high level pump ... Read More
 
Ja-Ela Avloppsrening

Ja-Ela Avloppsrening

Ja-Ela Avloppsreningsverk i Colombo Ja-Ela avloppsreningsverk driftsattes i september 2011 som den första högteknologiska aktivslamanläggningen på Sri Lanka. Processen är designad för att ta bort BOD, kväve och fosfor och anläggningen tar emot industriellt och kommunalt avloppsvatten från förorten Ja-Ela 20 km norr om Colombo. Bygget av Ja-Elas avloppsreningsverk är en del av Sri Lanka ... Read More