Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping

Ny buffert tank samt ersättning av uttjänta hygieniseringstankar.
Bakgrund

Tekniska verken i Linköping har på sin biogasanläggning i Åby Kallerstad 1 st 250 kbm stor
bufferttank sedan mitten på 90-talet, denna är bedömd som uttjänt då det har uppstått läckor på
flera ställen. Det beslutas om upphandling av ny bufferttank på samma plats.
Purac AB aftersales & service vinner upphandlingen, under projekteringen upptäcker man att man vill
flytta den nya tanken till annan plats eftersom man vill placera 2 st nya hyggtankar på platsen där
den gamla tanken varit placerad då 2 av de gamla hyggtankarna också är uttjänta. Purac AB får även
detta uppdraget, kravet är att hygieniseringen skall byggas om helt under drift vilket ses som den
stora utmaningen.

Lösning

Purac AB projekterar för bufferttank på ny plats med förslag på rördragning och kommer
tillsammans med Tekniska verken fram till hur hyginiseringen skall renoveras i etapper utan
driftstopp. Projektet påbörjas med att riva en gammal tank som ej används för att sedan gå vidare
med betongarbeten för platta till den nya bufferttanken, först när den nya tanken är rest och
ledningsdragningen gjord kan den gamla tanken ta ur drift och rivas för att göra plats åt de nya
hyggtankarna.
Hygieniseringsombyggnaden kommer även att innefatta renovering och ombyggnad av
kemikaliedosering.
Resultat: Projektet kommer avslutas under nov 2020, då kommer tekniska verken med ny buffertank
och omgjord hygienisering stå rustad för framtiden både vad gäller kapacitetsökning samt tryggheten
i arbeten gjorda i material som klarar av de tuffa miljöerna i anläggningen.
Om Kunden: https://www.tekniskaverken.se/om-oss/