Sävsjö Biogasanläggning

Sävsjö Biogasanläggning

Sävsjö Biogas AB har byggt en biogasanläggning i Sävsjö. Denna biogasanläggningen tar emot gödsel, men vissa andra organiska avfallsprodukter såsom slaktavfall och rejektvatten. Anläggningen ska också kunna ta emot gräsensilage från den närliggande regionen . Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgas och distribueras till ett lokalt tankställe med lastbil till. Restprodukten (rötrester) går tillbaka till bönderna och är ett mycket bra gödningsmedel till jordbruket.

Anläggningen har två linjer för substrat; flytande och fast gödsel. Substraten blandas i en bufferttank och förbehandlas i ett pastöriseringssteg före rötningen. Pastöriseringen görs genom satsvis uppvämning till 70 ° C under en timme. Substratet kyls sedan till 52 ° C och värmen återvinns. Därefter pumpas substraten in i rötkammarna som har volymerna 6000m3 och 3000m3. I rötningen omvandlas det organiskt materialet till metangas och koldioxid av olika anaeroba mikroorganismer.

Rå biogas uppgraderas i ett CApure® reningsverk . CApure® uppgraderar biogasen till biometan, för användning som fordonsbränsle. Det utrötade substratet lagras i ett kombinerad lagringstank för rötrest och biogas. Rötresten hämtas av samma lastbilar som levererar flytande gödsel och transporteras tillbaka till lantbruket som näringsrik gödsel.

Bio-metan komprimeras i CApure® anläggningen och överförs genom en rörledning till en högtryckskompressoranläggning. HP-anläggning komprimerar biometan till 250 bar. Den komprimerade gasen fylls antingen i gasbehållare eller leds till fyllstationen med rent, ”grönt” kraftfullt fordonsbränsle.

Totalt 86 400 ton i inkommande substrat per år.

Total biogasproduktion : 3 300 000 Nm³/år
• Metanhalt ≥ 60 %
• Produktionen för biometan för fordonsbränsle är ca 20 GWh/år eller motsvarande 2,2 miljoner liter bensin
• Produktion av biogödsel
• Ungefär 84 000 ton/år av biogödsel går tillbaka till jordbruk som en hög kvalitet gödsel