More Biogas i Kalmar

More Biogas i Kalmar

Visionära lantbrukare i Kalmartrakten värnar om både miljön och sin ekonomi

En grupp lantbrukare i Kalmar-trakten hade som gemensamt mål 2007 att omvandla gödsel från sina gårdar till fordonsgas och biogödsel att använda som gödning på åkrarna. 2011 bildades bolaget More Biogas Småland AB och idag står lantbrukarna för 35 % av ägandet. Kalmar Energi och ett antal företag står för resterande del. 2013 togs första spadtaget och ett år senare stod anläggningen klar.

2013 var projektet unikt i det att det var flera lantbrukare som gått samman i ett gemensamt projekt. Satsningen kom att få, och har fortfarande, stor betydelse för att få till stånd liknande projekt runt om i Sverige. I projektet utarbetades bästa teknikval för att få en driftssäker och en ekonomiskt lönsam anläggning.

En anläggning för mottagning av flytande och fast gödsel, flytande slurry från källsorterat matavfall från hushåll i närliggande kommuner samt andra flytande substrat har byggts upp. Det sorterade matavfallet förbehandlas till slurry i en närliggande anläggning som ägs och drivs av avfallsförbundet KSRR. Som mest får anläggningen idag ta emot 100 000 årston substrat varav gödsel utgör ca 80 % och slurry från matavfall ca 20 %.

Efter mottagning och hygienisering rötas substratet vid 55 °C, termofil rötning, och biogas utvinns. Biogasen uppgraderas till högre metaninnehåll för att användas som fordonsgas. Med CApure teknologin får man en ren gas med hög metanhalt (> 99 %). Kravet för fordonsgas är 97 %. Den renade biogasen komprimeras till ca 250 bar för att kunna fyllas i tankar på fordon och för att kunna transporteras till försäljningsställen och distribution på annan plats. More Biogas har även sin egen biogasmack i anslutning till anläggningen strategiskt beläget vid E22:an.När etapp 2 är utbyggd kommer anläggningen att producera 4 miljoner kubikmeter gas per år, vilket motsvarar 4.4 miljoner liter bensin som fordonsbränsle.

När etapp 2 är utbyggd kommer anläggningen att producera 4 miljoner kubikmeter gas per år, vilket motsvarar 4.4 miljoner liter bensin som fordonsbränsle.

Det färdigrötade substratet, rötresten, har blivit en värdefull biogödsel och körs tillbaka till lantbrukarna och vidare ut på åkrarna. Genom rötningsprocessen blir gödselns växtnäring mera tillgänglig och lukten vid spridning reduceras avsevärt. Hela biogasprocessen bidrar också till att sluta det ekologiska kretsloppet och att kraftigt minska behovet och spridningen av mineralgödsel. Biogödseln certifieras enligt SPCR 120 och är KRAV-godkänd.

More Biogas lånar alltså lantbrukarnas gödsel de 25 dygn det tar att producera biogasen och lämnar tillbaka en bättre biogödsel.

Inkommande substrat;

• Flytgödsel, nöt: 27 000 ton/år
• Flytgödsel, svin: 17 000 ton/år
• Foderrester: 500 ton/år
• Matavfall slurry: 22 000 ton/år
• Fast gödsel, nöt: 1 350 ton/år
• Fast gödsel, svin: 400 ton/år
• Hönsgödsel: 2 300 ton/år
• Kycklinggödsel: 300 ton/år

Totalt: 70 850 ton/år

Uppmärksammat biogasprojekt
  • 2015-08-28, Kung Carl XVI Gustaf besöker, tillsammas med Kronprinsessan Victoria, More Biogas
  • 2015-09-09, Energiminster Ibrahim Baylan, Landshövding Stefan Carlsson, LRFs förbundsordförande Helena Jonsson och kommunalrådet Johan Persson besöker More Biogas
Fakta om kunden

More Biogas Småland AB är beläget i Mosekrog strax norr om Kalmar. Bolaget bildades i februari 2011. Bolaget har 29 delägare varav 18 är lantbrukare i Förlösa, Läckeby och Rockneby strax norr om Kalmar. Övriga delägare är huvudsakligen Purac AB, Famax AB, en privat investerare, ALMI Invest, CA Fastigheter, Hund Holding samt Kalmar Energi.