Ja-Ela Avloppsreningsverk

Ja-Ela Avloppsreningsverk

Ja-Ela avloppsreningsverk driftsattes i september 2011 som den första högteknologiska aktivslamanläggningen på Sri Lanka. Processen är designad för att ta bort BOD, kväve och fosfor och anläggningen tar emot industriellt och kommunalt avloppsvatten från förorten Ja-Ela 20 km norr om Colombo.

Bygget av Ja-Elas avloppsreningsverk är en del av Sri Lanka National Water Supply and Drainage Boards pågående program The Ratmalana/Moratuwa and Ja-Ela/Ekala wastewater disposal project, som startade år 2007. Projektet som är finansierade av SIDA och reningsverken själva, är dimensionerade för 36 000 (Ja-Ela) och 100 000 (Ratmalana) personekvivalenter och har designats av Purac. Det totala projektet inkluderar även 7 pumpsstationer och ett ledningsnät.

Ja-Ela, en förort norr om Colombo, är ett stort industriområde med tyg-, kemikalie-, metallbehandlings-, livsmedels- och asbestfabriker. Före uppstarten av Ja-Elas avloppsreningsverk släppte hushållen i området sitt avloppsvatten till trekammarbrunnar som då förorenade grundvattnet. Samtidigt skickades de mesta av det industriella avloppsvattnet och kylvattnet direkt ut till diken utan behandling. På grund avsaknad infrastruktur för ledningsnätet, var flera vattendrag tungt kontaminerade.

Projektet genomfördes i samarbete med Pihl & Søn AS, en dansk byggentreprenör. Vattenreningen är baserad på en aktivslamprocess, med fördenitrifikation och fosforreducering.

Anläggningen designades för att klara följande utsläppskrav och har framgångsrikt uppnått dem med god marginal, se analys nedan.

BOD5 Medelvärde < 3 mg/l (Krav < 25 mg/l)
COD Medelvärde < 40 mg/l (Krav < 120 mg/l)
Total N Medelvärde 7,2 mg/l (Krav < 30 mg/l)
Total P Medelvärde 1,2 mg/l (Krav < 5 mg/l)