Chongqing

Chongqing

Purac som totalentreprenör för världens största biogasanläggning i Chongqing

Chongqing är en av Kinas största och mest snabbväxande städer. En ökande befolkning leder till ökade avfallsmängder. För att möta det växande behovet av avfallsbehandling och samtidigt återanvända värdefull energi lät Chongqing Environment & Sanitation Group Co., LTD bygga en biogasanläggning för restaurangavfall. Chongqings biogasanläggning för behandling av restaurangavfall är idag störst i världen med en kapacitet på 1000 ton/dag. Purac Environmental Systems Co., Ltd är totalentreprenör och ansvarar för maskin- och procesentreprenaden för anläggningen, inklusive driftsättning.

Biogasanläggningen tar förutom organiskt avfall från restauranger också emot mindre mängder slam från närliggande reningsverk och en del hushållsavfall. Beroende på substrat förbehandlas avfallet i olika grad innan det transporteras vidare till någon av de fem rötkamrarna på anläggningen. Därefter sker vidare behandling av det rötade avfallet och den producerade biogasen uppgraderas antingen till fordonsbränsle eller el. Restaurangavfallet i Chongqing innehåller mycket olja (runt 3,5 %) och därför introducerade Purac en process för extraktion och återanvändning av olja från restaurangavfall. Oljan används sedan direkt vid tillverkning av biodiesel. Oljeextraktionshalten är omkring 75 %. Totalt separeras 12 ton restaurangavfall per dag med en oljehalt på ca 97 %. Att extrahera oljan ur avfallet skapade positiva följder för efterföljande behandlingssteg på anläggningen, men också positiva ekonomiska fördelar för kunden. Projektet var uppdelat i 4 etapper och pågick mellan 2009-2012.