Changi Vattenåtervinning

Changi Vattenåtervinning

Anläggning för Vattenåtervinning – DAF Slamförtjockare

När den nya vattenåtervinnsanläggningen i Changi byggdes i Singapore fick Purac med sin DAF-teknik kontrakt på en av de två slamförtjockningsanläggningarna. Slamförtjockaren behandlar ytskum från primärsedimenteringen och från olje- och fettavskiljarna. Meningen är att minimera vattenvolymen som pumpas till rötkamrarna.

Förtjockaren är byggd som två separata DAF-flotationsenheter med följande designdata:

• Flöde: 36 m³/h per enhet
• TSS: 300 – 1 000 mg/l
• TS last: 70 kg/h
• Min. reducering av fasta partiklar: 90 %

Linjerna på Puracs slamförtjockare består av två 15 m² DAF-enheter (Dissolved Air Flotation), två 4,5 m³ värmetankar för det koncentrerade slammet, en dispersionstank och två pumpar för koncentrerat slam.

Slammet, oljan och fettet separeras från vattenfasen med injektion av vatten mättat med luft, dispersion, vid högt tryck vid slutet av inloppet till DAF-tankarna. När trycket släpps, bildas ett stort antal små bubblor. Bubblorna fäster på de fasta partiklarna och lyfter dem till ytan av förtjockaren. Ytskraporna separerar slammet och skickar detta till slamtankar med hjälp av skruvtransportörer och värms upp till 70°C för att hålla olja och fett i flytande form. Från slamtankarna pumpas slammet till rötkamrarna på Changiverket.

Dispersionsvattnet tillreds genom att recirkulera delar av vattenfasen till en trycktank där tryckluft injiceras. Förtjockaren och slamtankarna kopplas till ett ventilationssystemet för att reducera lukt från anläggningen.

Puracs DAF flotationsförtjockare driftsattes under 2007.

Anläggningen designades, installerades och startades upp av Purac för Keppel Seghers Engineering Singapore Pte Ltd och slutanvändaren PUB (Public Utilities Board), Singapore.